Szczegóły ogłoszenia

MOŻNA JESZCZE ZGŁASZAĆ PROJEKTY

2016-11-08 09:08 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że na prośby mieszkańców wydłużono termin składania propozycji projektów/działań jakie należy ująć w opracowywanym programie rewitalizacji, dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Projekty mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani, m.in. mieszkańcy, instytucje publiczne, służba zdrowia, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.

Propozycje należy zgłaszać do dnia 10.11.2016 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pok. nr 39 lub e-mail’em na adres umiglosice@pro.onet.pl.

Mapa z wyznaczonym obszarem rewitalizacji oraz formularz do zgłaszania projektów dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pok. nr 39 oraz na stronie www.gmina.losice.pl.

http://gmina.losice.pl/index.php/pl/news-reader/konsultacje-w-sprawie-wyznaczonego-obszaru-rewitalizacji.html

Wróć