Szczegóły ogłoszenia

WIOSENNE PRZYMROZKI - WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

2017-05-17 15:14 przez Małgorzata Wojcieszuk

W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w okresie od dnia 16 kwietnia 2017 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r. oraz w dniu 10 maja 2017 r. i strat poniesionych w uprawach rolnych, sadowniczych i krzewach owocowych w wyniku ww. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie do 30 maja 2017 r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, pok. 25, I piętro oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl

Wróć