Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

2016-07-28 11:12 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu kurników z infrastrukturą towarzyszącą do hodowli indyków” na działkach nr ew. 219/1, 220/1, 221/1, 222/2 w miejscowości Nowosielec.

Wróć