Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

2017-05-16 14:48 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice nr WFB.6220.9.10.2017 i nr WFB.6220.9.11.2017 dotyczą przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki w miejscowości Dzięcioły” na działkach o nr ew. 131/2 obręb Dzięcioły.

Wróć