Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2017-08-18 15:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr WFB. 6220.8.25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice dotyczy  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” na działce oznaczonych nr ew. 72/2 w miejscowości Szańków, gm. Łosice.

Wróć