Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.7.3.2019 z dnia 31.05.2019 r.

2019-06-03 14:49 przez Dorota Kalinowska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, że na wniosek Inwestorów reprezentowanych przez Pełnomocnika – Pana Jacka Piechockiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 10 budynków inwentarskich na potrzeby chowu brojlerów kurzych, rozbudowie ujęcia wód podziemnych o 3 studnie głębinowe, montażu kolejnych 12 zbiorników na gaz płynny i innej infrastruktury towarzyszącej oraz zmianie sposobu użytkowania 4 budynków inwentarskich, na potrzeby chowu brojlerów kurzych na dz. nr ewid. 11, 12, 13 i 14 w m. Woźniki, gm. Miasto i Gmina Łosice, powiat łosicki”.

Wróć