Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE NR WFB. 6220.18.65.2016/2018

2018-05-11 14:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

Publikacja Obwieszczenia Nr WFB. 6220.18.65.2016/2018 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej hali drobiarskiej przeznaczonej do hodowli kur niosek poprzez budowę 3 hal drobiarskich oraz rozbudowę istniejącej hali drobiarskiej do łącznej obsady 68500 szt. tj. 274 DJP wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w miejscowości Szańków gmina Łosice”.

Wróć