Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU

2016-08-26 13:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ośmiu budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach o nr ew. 29, 30/1, 30/2 w miejscowości Biernaty Średnie 24, gmina Łosice, powiat łosicki” na wniosek z dnia 13.06.2016 r. złożony przez Inwestora – Fermy Drobiu Stefaniuka Przemysława.

Wróć