Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU

2017-08-21 11:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

Miasto i Gmina Łosice ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.

Dokumentacja: http://e-bip.pl/Start/22/OfficialBulletinBoard/232251

Wróć