Szczegóły ogłoszenia

Projekt zmiany Studium uwarunkowań

2020-10-12 11:29 przez Administrator

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice. 

Ogłoszenie i załączniki

Wróć