Szczegóły ogłoszenia

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej

2020-03-03 16:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Błonie 5b, stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Spółki WOKAS S.A. z siedzibą w Łosicach

Zarządzenie Nr RMIG.120.27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Błonie 5b, stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Spółki WOKAS S.A. z siedzibą w Łosicach

Wróć