Szczegóły ogłoszenia

PETYCJA

2016-05-11 15:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

Publikacja petycji od Inicjatywy Usprawniamy Administrację Publiczną - Stop bylejakości. 

Wróć