Szczegóły ogłoszenia

PIENIĄDZE NA KULTURĘ

2016-05-17 14:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Szczegóły w załączeniu. 

Wróć