Szczegóły ogłoszenia

POMYSŁY NA ZAGOSPODAROWANIE WYSPY NA ZALEWIE ŁOSICKIM MILE WIDZIANE

2015-12-22 14:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz zachęca wszystkich Mieszkańców do zgłaszania propozycji na zagospodarowanie wyspy na Zalewie Łosickim.

Miasto i Gmina Łosice zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. Zgłaszana inicjatywa musi mieć na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej i nie przekraczać wartości 18.500,00 zł brutto.

Propozycje można składać do 5 stycznia 2016 r. w formie e-maili przesłanych na adres umiglosice@pro.onet.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łosice. Ostateczną decyzję o wyborze inicjatywy do realizacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz.

Wróć