Szczegóły ogłoszenia

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH

2020-03-11 18:25 przez Małgorzata Wojcieszuk

11 marca 2020 r.  r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na  terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 w zakresie:

  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym.

Składy i regulaminy Komisji

Wróć