Szczegóły ogłoszenia

PRZYMROZKI - POSZKODOWANI PRODUCENCI MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI

2017-09-04 16:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

Informujemy, że na stronie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl pojawił się komunikat dotyczący pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych w roku 2017. Poszkodowani mogą składać od 13 września 2017 r. do 27 września 2017 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o udzielenie pomocy Jednym z wymaganych załączników jest protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej potwierdzony przez Wojewodę.

Wróć