Szczegóły ogłoszenia

Raport z konsultacji społecznych

2020-09-17 11:47 przez Administrator

W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Łosice do opracowania dokumentu strategicznego pod nazwą Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice, finansowanego w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzono konsultacje społeczne projektu dokumentu.

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców miasta i gminy na temat zaproponowanych w dokumencie celów oraz kierunków rozwoju elektromobilności w jednostce samorządu terytorialnego

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 4 do 13 września 2020 roku.

Wróć