Szczegóły ogłoszenia

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Łosicach.

2020-04-06 11:41 przez Administrator

Trwają prace przy budowie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Spokojnej, Cichej i Miłej w Łosicach. Zadanie jest realizowane w ramach projektu: "Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice". Zadanie wykonywane jest w ramach rezerwy finansowej, jaką udało się wygospodarować przy realizacji projektu, a także ze środków z budżetu miasta i gminy.

W ramach zadania zostanie wykonana: 
- sieć kanalizacyjna  Ø 200 mm   -  długości  754,00 m
- rurociąg tłoczny PE 63 mm  -    długości   84,00 m
- przepompownia indywidualna  -  1 kpl.
- przyłącza kanalizacyjne  Ø 160 mm    - 18 szt. o łącznej długości     209,50 m

Przypominamy, że całkowita wartość projektu, którego beneficjentem jest Miasto i Gmina Łosice wynosi 3 262 072,90 zł, w tym wkład funduszy europejskich: 2 117 294,82 zł. 

 

Wróć