Szczegóły ogłoszenia

Rozpoczeły się prace na Kolejowej i Nowej.

2019-06-14 13:45 przez Dorota Kalinowska

Rozpoczęły się prace przy modernizacji sieci kanalizacyjnej na ulicach – Kolejowej i Nowej w Łosicach. To ostatni etap większego przedsięwzięcia, które samorząd Miasta i Gminy Łosice zrealizował dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego działania zrealizowano już modernizację sieci kanalizacji na ulicach: Międzyrzeckiej, Miodowej, 11 Listopada i Majora Zenona. Zakupiono także pojazd do czyszczenia i konserwacji sieci dla firmy Kom – Gaz oraz wybudowano wiatę stalową na osad przy łosickiej oczyszczalni ścieków. Dotychczas realizacja tego zadania pochłonęła koszty w wysokości 1 329 950 zł. Na bieżący rok, na ten cel zaplanowano wydatek - 1 168 621 zł.  Zgodnie z harmonogramem, prace na ulicach Kolejowej i Nowej powinny zostać ukończone w lipcu bieżącego roku. 

Wróć