Szczegóły ogłoszenia

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁOSICE DO 2020 R.

2015-11-25 13:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że rozpoczęto prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łosice do 2020 roku. Dokument ma na celu wyznaczenie kierunków rozwoju Miasta i Gminy Łosice. Ujęcie celów strategicznych w formie uchwalonego dokumentu ma szczególne znaczenie podczas aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej, gdzie konieczne jest wykazanie zgodności wnioskowanych do współfinansowania operacji z celami strategicznymi danej jednostki samorządu terytorialnego. Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Łosice do czynnego udziału w tworzeniu dokumentu. Propozycje celów strategicznych, jakie powinny się znaleźć w opracowanym dokumencie oraz sugestie do analizy SWOT można zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, pok. 39, I piętro w godzinach 7.30 – 15.30 w wydłużonym terminie tj. do dnia 30 listopada 2015 roku.

 

Niniejsze Obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice.

Wróć