Szczegóły ogłoszenia

UNIEWAŻNIENIE KONKURSÓW DLA NGO

2020-02-17 16:17 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice unieważnił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 oraz otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice: http://www.bip.gminalosice.pl/index.php?job=wiad&idg=11&id=200&x=20&y=50&n_id=450

Wróć