Szczegóły ogłoszenia

WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW URZĘDU

2020-03-16 09:50 przez Małgorzata Wojcieszuk

Szanowni Państwo, Mieszkańcy, Interesanci:

W związku z decyzjami Rządu związanymi z zagrożeniem koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników, informuję, iż :

W dniu 16 marca 2020 r. (poniedziałek) na teren Urzędu będą kierowane osoby pojedynczo do poszczególnych komórek.

Od dnia 16 marca 2020 r. wszystkie osoby (interesanci) wchodzący do budynku Urzędu będą objęte ewidencją.

Od dnia 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania, budynek Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach będzie zamknięty dla interesantów.

Wejście  do budynku będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu.  

Jeżeli chcą Państwo dostarczyć dokumenty do urzędu, proszę umieścić je w  urnie, znajdującej się na parterze budynku Urzędu.

W pozostałych przypadkach zachęcam do korzystania z alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem: telefonicznie, poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną) przez Pocztę Polską lub Kurierów, przez e-PUAP, e-mail:  sekretariat@gminalosice.pltel. sekretariat : 83 306 88 21

Urząd Stanu Cywilnego będzie sporządzał akty zgonu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, w godzinach pracy Urzędu.

Numer telefonu do kontaktu: 83 306 88 33. Za pomocą platformy ePUAP .

W Biurze Ewidencji Ludności, w pilnych przypadkach dotyczących np. utraty dowodu osobistego i złożenia wniosku o nowy dokument oraz odbioru dowodu, interesanci mogą być przyjmowani po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z biurem, tel. 83 306 88 32.

Osoby posiadające profil zaufany - ePUAP mogą drogą elektroniczną załatwiać np. zgłoszenia meldunkowe, zgłoszenia utraty dowodu oraz złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Kasa w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach zostaje zamknięta dla  interesantów.

Wszelkie wpłaty należności i opłat należy realizować w postaci płatności elektronicznych.

Numery kont bankowych:

PODATKI, CZYNSZ ZA DZIERŻAWĘ, OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OPŁATA SKARBOWA:

29 8038 0007 8888 8888 8888 8888

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE:

57 8038 0007 0010 1491 2000 0940.

PŁATNOŚĆ ZA PODATKI LOKALNE

Rekomendujemy dokonywanie płatności podatków i opłat lokalnych poprzez przelewy internetowe. 

W przypadku niedotrzymania terminu płatności I raty do dnia 16 marca 2020 r. i zapłaty go w terminie do dnia 15 maja 2020 r., odsetki powstałe za zwłokę będą umarzane po złożeniu odpowiedniego wniosku przez podatnika;

Zaplanowane spotkania mieszkańców w ramach przyjęć interesantów zostają odwołane, a o ich nowym terminie mieszkańcy zostaną powiadomieni;

Do odwołania nie będą odbywać się również dyżury Przewodniczącej Rady  Miasta i Gminy Łosice i radnych Rady Miasta i Gminy Łosice;

Szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich referatów, wydziału i stanowisk pracy dostępny jest na stronie internetowej miasta i gminy  

Jednocześnie apelujemy do osób, które mają objawy przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, osłabienie) o nieprzychodzenie do Urzędu.

Zachowajmy zdrowy rozsądek i wykażmy troskę o zdrowie swoje i innych.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 
(-) Mariusz Kucewicz 

Wróć