Szczegóły ogłoszenia

Wykaz Nieruchomości przeznaczonej na zawarcie kolejnej umowy

2016-05-30 10:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Majora Zenona przeznaczonej na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat,  stanowiącej własność  Gminy Łosice.

Wróć