Szczegóły ogłoszenia

WYNIKI LOSOWANIA deklaracji dot. montażu solarów

2016-06-27 17:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosice, 27.06.2016

 OBWIESZCZENIE

 

W dniu 27.06.2016 roku  o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach odbyło się publiczne losowanie deklaracji dot. montażu instalacji solarnych, złożonych przez Mieszkańców Miasta i Gminy Łosice, w celu ustalenia kolejności deklaracji, co było podstawą do ustalenia listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz ustalenia listy rezerwowej. Wyniki losowania poniżej.

Osoby znajdujące się na „Liście osób zakwalifikowanych do projektu” zobowiązane są do 30 czerwca 2016 r. do dokonać wpłatę 200,00 zł na opracowanie dokumentacji w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Łosice, w godz. pn. 9.00-16.30, wt.-pt. 7.30-15.00 lub na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Łosicach nr 29 8038 0007 8888 8888 8888 8888 tytułem należy wpisać: Opracowanie dokumentacji na solary, nr deklaracji, imię i nazwisko, miejscowość np. Opracowanie dokumentacji na solary, ŁOS/999, Jan Kowalski, Łosice

Brak wpłaty w w/w terminie oznacza wykreślenie osoby z listy osób zakwalifikowanych i przyjęcie osoby z listy rezerwowej.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:

 

L.p.

Nr deklaracji

1.       

ZAK/24U

2.       

ŁOS/202U

3.       

ZAK/26U

4.       

ŁOS/197U

5.       

ŁOS/191U

6.       

ŁOS/208U

7.       

ŁOS/213U

8.       

B.ŚR/12U

9.       

ŁOS/206U

10.   

CZU/23U

11.   

ŁOS/203U

12.   

ŁOS/183U

13.   

ŁOS/184U

14.   

NIE.ST/32U

15.   

ŁOS/196U

16.   

ŁOS/186U

17.   

ŁOS/193U

18.   

ST.B/16U

19.   

ŁOS/209U

20.   

ŁOS/198U

  

LISTA REZERWOWA:

 

L.p.

Nr deklaracji

 

L.p.

Nr deklaracji

1.       

ŁOS/181U

 

25.   

ŁOS/212U

2.       

ŁOS/205U

 

26.   

B.ŚR/13U

3.       

TOP/5U

 

27.   

DZI/12U

4.       

ZAK/25U

 

28.   

ŁOS/194U

5.       

ŁOS/189U

 

29.   

CZU/24U

6.       

MES/7U

 

30.   

ŁOS/200U

7.       

NIE.ST/28U

 

31.   

ŁOS/195U

8.       

ŚWI/13U

 

32.   

NIE/30U

9.       

ŁOS/204U

 

33.   

ŁUZ/16U

10.   

ŁOS/182U

 

34.   

JEZ/1U

11.   

ŁOS/188U

 

35.   

ŁOS/185U

12.   

NIE.ST/31U

 

36.   

ZAK/22U

13.   

PAT/10U

 

37.   

ŁOS/210U

14.   

NIE/29U

 

38.   

B.ŚR/10U

15.   

ST.B/17U

 

39.   

WOŹ/7U

16.   

SZA.K/6U

 

40.   

NIE.ST/26U

17.   

ŁOS/199U

 

41.   

NOW/9U

18.   

ŁOS/201U

 

42.   

ŁOS/207U

19.   

NIE.ST/33U

 

43.   

ŁOS/211U

20.   

B.ŚR/11U

 

44.   

ŁOS/192U

21.   

NIE.ST/27U

 

45.   

ŁOS/190U

22.   

CHO/7U

 

46.   

ZAK/23U

23.   

ŁOS/187U

 

47.   

SZA/4U

24.   

NIE.ST/29U

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Łosice

Włodzimierz Nowotniak

Wróć