Szczegóły ogłoszenia

XXV JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI im. ROMUALDA III MIKOSZEWSKIEGO ph. „ZIEMIA NAJBLIŻSZA”

2020-10-28 10:44 przez Administrator

Rusza nabór prac do XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. ROMUALDA III MIKOSZEWSKIEGO
ph. „ZIEMIA NAJBLIŻSZA”

Na konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy opatrzonych słownym godłem (w prawym górnym rogu). Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4 należy przesłać w sześciu egzemplarzach (każdy wiersz) na adres sekretariatu konkursu w terminie do 30 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs Mikoszewski”. W nadesłanej korespondencji (w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe), należy podać imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną autora wierszy.

Organizatorami wydarzenia są, Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury oraz Łosicki Dom Kultury. Patronem honorowym jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.    

Wróć