Szczegóły ogłoszenia

Z wizytą na Radzyńskiej.

2020-02-27 09:52 przez Dorota Kalinowska

Stan dróg na terenie Miasta i Gminy Łosice, dzięki staraniom samorządu oraz pozyskanym środkom zewnętrznym, z roku na rok ulega poprawie. To kosztowne inwestycje a potrzeby w tym zakresie są duże, dlatego bardzo cieszy każdy kilometr wyremontowanej nawierzchni. Pod koniec zeszłego roku do dróg, których stan uległ znaczącej poprawie dołączyła ulica Radzyńska. Wykonano tam nową nawierzchnię, chodniki, pętlę autobusową oraz urządzenia poprawiające bezpieczeństwo pieszych, azyle i bariery ochronne.
Podczas spotkania, które odbyło się 25 lutego, efekty prac mogli poznać: posłowie na sejm RP Krzysztof Tchórzewski i Daniel Milewski, reprezentująca wojewodę mazowieckiego, Anna Kaszuba, starosta Powiatu Łosickiego Katarzyna Klimiuk, wicestarosta Stefan Iwanowski, radni powiatowi, radni Miasta i Gminy Łosice, sekretarz Małgorzata Łaska, skarbnik Marta Stasiuk oraz pracownicy Urzędu MiG Łosice, starostwa powiatowego i dziennikarze.
Korzystając z okazji, burmistrz, Mariusz Kucewicz podziękował parlamentarzystom i przedstawicielce wojewody za wsparcie, z Funduszu Dróg Samorządowych, które zasiliło budżet tej inwestycji kwotą 350 tys. zł. Pełny koszt wykonania zadania to 767 tys. zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Łosice. Po wizycie na Radzyńskiej, zebrani udali się na otwarcie drogi Meszki – Czuchleby.

Wróć