Szczegóły ogłoszenia

ZAKAZ UPRAWWY maku i konopi

2016-07-25 14:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm./ oraz Uchwałą Nr 42/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 - uprzejmie informuję, że na terenie Miasta i Gminy Łosice obowiązuje

zakaz uprawy maku i konopi.

Art. 51 ww. ustawy mówi: w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Wróć