Szczegóły ogłoszenia

Zapraszamy na konsultacje społeczne.

2020-02-28 15:20 przez Dorota Kalinowska

Miasto i Gmina Łosice zamierza złożyć wniosek o dofinasowanie w ramach Programu Kultura III Edycji Funduszy EOG, Poddziałanie 1.2.: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego. Prosimy w związku z tym o wyrażenie opinii na temat konieczności  i zakresu składania wniosku o dofinasowanie, poprzez wypełnienie poniższej ankiety. Wypełnione czytelnie ankiety należy przekazać do 05.03.2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, pok. 39, lub przesłać na adres:  j.kaminska@gminalosice.pl Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 6 marca 2020 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Wróć