Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2016-09-07 15:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

22 września 2016 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej  Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. M. Asłanowicza 2 odbędzie się spotkanie, podczas którego omówione zostaną zagadnienia istotne dla przedstawicieli sektora pozarządowego działających w województwie mazowieckim.

Między innymi przedstawione zostaną zmiany legislacyjne związane z prowadzeniem konkursów ofert – nowe wzory ofert i sprawozdań oraz informacja o możliwości składania ofert konkursowych w ramach realizacji eusług poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.                    

W załączeniu szczegółowy  program spotkania.

 Serdecznie zachęcam do uczestnictwa i proszę o potwierdzenie obecności do dnia 19 września na adres  e-mail: ewa.janoszka@mazovia.pl lub tel: 025/ 631-15-43.

Wróć