Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

2017-05-16 15:11 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./ na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice”.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Oferty winny być złożone do dnia 30 maja  2017 r.  godz. 11.00   w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, I piętro, pok. 21.

SIZ, oferta cenowa i oświadczenie do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej www.losicegmw.e-bip.pl w zakładce (tablica ogłoszeń- zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice).

Wróć