Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy Łosice.

2020-09-25 13:51 przez Administrator

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału

w XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

która odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek)

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Rozpoczęcie - godzina 16.00

Porządek obrad:

 

  1. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  1. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

          PRZEWODNICZĄCA

        RADY MIASTA I GMINY

           Ewa Hornowska

Wróć