Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XXI sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

2020-02-27 08:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Rozpoczęcie - godzina 16.00.

1. Porządek obrad:
2. Otwarcie.
3. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020–2028.
3) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
(-) Ewa Hornowska

 
 

 

Wróć