Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Miasta i Gminy

2020-09-11 13:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 14 września  2020 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.  Rozpoczęcie - godzina 16.00. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) stwierdzenie quorum,
  2) przedstawienie porządku obrad,
  3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Łosice do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych;
  2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice;
  3) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/121/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok;
  4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028;
  5) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Ewa Hornowska

Wróć