Szczegóły ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI

2016-07-26 14:50 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice kieruje zapytanie ofertowe na „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice”. Oferty należy składać w terminie od 26.07.016 r.do03.08.2016 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6 08-200 Łosice. Szczegóły oraz wzory potrzebnych dokumentów do pobrania poniżej.

Uwaga

Drukując ofertę i załączniki proszę zwrócić uwagę, aby na pierwszej stronie wydrukowały się logotypy, analogicznie jak w zamieszczonym poniżej zeskanowanym zapytaniu ofertowym. Brak logotypów będzie mógł być traktowany jako nie złożenie oferty na obowiązującym formularzu i może być podstawą do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

Wróć