Szczegóły ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego

2017-09-21 12:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania projektu budowlanego „Modernizacji i rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łosicach”.

  1. Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 2 przy ul. Szkolnej 1 w Łosicach na działce o nr geod. 212/2 zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót.

Szczegóły: http://e-bip.pl/Start/22/OfficialBulletinBoard/232441

Wróć