Szczegóły ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE WFB.602.2.4.2018

2018-05-15 08:27 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice".

Wróć