Szczegóły ogłoszenia

Zawiadomienie nr GNiOŚ. 6220.3.21.2019

2019-06-18 12:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nr GNiOŚ. 6220.3.21.2019 z 18.06.2019 r. dot. inwestycji polegającej na „Rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łosice, gmina Łosice”.

Wróć