Preferencje podatkowe

PREFERENCJE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W MIEŚCIE I GMINIE ŁOSICE

Na terenie od kilku lat obowiązują najniższe stawki podatku od środków transportowych, jakie mogły być uchwalone przez Radę Miasta i Gminy uwzględniając stawki określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. poz. 941). Miasto i Gmina Łosice znalazły się na 11 miejscu w Rankingu stu gmin przyjaznych transportowi opracowanym przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. http://branza.zmpd.pl/strona.php?str_id=4458 

Uchwała Nr XL/284/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku na terenie Miasta i Gminy Łosice.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/283/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Rada Miasta i Gminy Łosice wprowadziła również zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice. Ze zwolnień mogą korzystać podatnicy realizujący nowe inwestycje oraz zwiększający zatrudnienie w związku z tymi inwestycjami.

Uchwała Nr XXIII/164/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta i gminy Łosice