Władze Miasta i Gminy

Burmistrz
Mariusz Kucewicz

Skarbnik
Marta Stasiuk
tel. wew. 27

Sekretarz
Małgorzata Łaska
tel. w. 23

Sekretariat tel. 83 357 35 42 wew. 21