M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja powoływana jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.

Więcej informacji: MIEJSKO-GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁOSICACH