Opis

Kaplica pw. Św. Stanisława w Łosicach

Kaplica pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika

Zabytek sakralny, położonym we wschod­niej części miasta, mię­dzy ulicami 1-go Maja i św. Stanisława, jest wy­budowana w 1845 roku neogątycka kaplica cmentarna p.w. Św. Stanisława biskupa. Kaplica założona została na rzucie prostokąta z częścią sanktuaryjną skierowaną na północ. Wzniesiono ją z cegły na zaprawie wapiennej. Cechą charakterystycz­ną budowli jest połud­niowa fasada, z drew­nianymi prostokątnymi drzwiami ujętymi fila­rami dźwigającymi łuk dwuspadowy o profi­lowanych krawędziach, który wieńczy kuty z że­laza krzyż. Zamknię­ciem fasady jest trój­kątny szczyt oddzielony gzymsem w kształcie płaskiego pasa z okulusem na osi. Z boków ujmują go ster­czyny w kształcie prostokątnych słupków, a wieńczy półkolista na­kryta dwuspadowo arkada.