PROW

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Łosice

Nazwa operacji:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Łosice

Cel operacji:

Poprawa dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw i urządzenia sportowo - rekreacyjnego typu street workout

Efekty operacji

Operacja obejmuje budowę infrastruktury rekreacyjnej, tj. budowę 2 placów zabaw, w miejscowości Łosice (ul. Szkolna i ul. Radzyńska) oraz budowę urządzenia sportowo - rekreacyjnego typu street workout w miejscowości Łosice. Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, poprzez umieszczenie w każdej lokalizacji kosza do segregacji odpadów. Infrastruktura będzie ogólnodostępna i będzie służyła społeczności nieodpłatnie.

Źródło finansowania:

Projekt dofinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Beneficjent:

Miasto i Gmina Łosice

Instytucja Wdrażająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Instytucja przyjmująca wnioski

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu

www.tygieldolinybugu.pl

.

Wróć