Szczegóły ogłoszenia

Budowa budynków inwentarskich do chowu brojlerów

2016-06-16 15:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie ośmiu budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w Biernatach Średnich.  

Wróć