Szczegóły ogłoszenia

Konsultacje społeczne – zakres projektu.

2020-03-06 15:45 przez Dorota Kalinowska

W załączonym pliku, przedstawiamy Państwu planowany zakres projektu, który chcemy złożyć w ramach Programu Kultura III Edycji Funduszy EOG, Poddziałanie 1.2.: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego. W przypadku uwag, prosimy o składanie ich w formie pisemnej na adres e-mail j.kaminska@gminalosice.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach, pok. nr 39, najpóźniej do 10 marca 2020 roku do godz. 12:00.

 

 

Wróć