Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIA

2019-06-03 16:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenia nr GNiOŚ.6220.7.91.2018 i GNiOŚ.6220.7.92.2018 z 31.05.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.

Wróć