Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.10.70.2018

2019-06-18 12:27 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.10.70.2018 o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z 18.06.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 855 DJP” w miejscowości Chotycze-Kolonia gm. Łosice na dz. o nr ewid. 3/2".

Wróć