Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6344.4.2020 z 05.02.2020 r.

2020-02-05 16:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice

Łosice, dnia 05.02.2020 r.

GNiOŚ.6344.4.2020

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wnoszenia propozycji w terminie 21 dni od podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 05 lutego 2020 r. do dnia 26 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pokój nr 16 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek- piątek w godz. 7.30-15.30.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice. 

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Projekt uchwały: http://www.bip.gminalosice.pl/index.php?job=wiad&idg=25&id=221&x=10&y=2&n_id=435

Wróć