Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI

2020-11-18 09:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Zdrowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Wykaz

Wróć