Szczegóły ogłoszenia

Otwarcie drogi Meszki - Czuchleby.

2020-02-27 09:48 przez Dorota Kalinowska

W grudniu ubiegłego roku zakończyły się prace remontowe na drodze Meszki - Chotycze Kolonia – Chotycze. Dwudziestego piątego lutego odbyło się uroczyste oddanie tej inwestycji. To jedna z wielu dróg, na terenie Miasta i Gminy Łosice, pozostająca w zarządzie powiatu,która została wyremontowana przy wykorzystaniu środków budżetowych naszego samorządu.
Odbudowę wykonano na dwóch odcinkach o łącznej długości 2, 145 km. Wartość zadania to 1 407 488 zł.
Znaczna część kosztów, bo aż 80%, pokryta jest z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Pozostałą kwotę w wysokości 310 256 zł. pokryły samorządy Powiatu Łosickiego oraz Miasta i Gminy Łosice. Na każdy samorząd przypada połowa tej kwoty.
W uroczystości udział wzięli: posłowie na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski i Daniel Milewski, Anna Kaszuba dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, starosta Powiatu Łosickiego Katarzyna Klimiuk, wicestarosta Powiatu Łosickiego Stefan Iwanowski, radni Powiatu Łosickiego, przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice Ewa Hornowska, radni Miasta i Gminy Łosice, burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A., sołtysi i mieszkańcy.
Poświęcenia dokonał dziekan łosicki, ks. kan. Sławomir Kapitan, proboszcz parafii św. Zygmunta w Łosicach.

Wróć