Szczegóły ogłoszenia

Otwarcie Parku Aleksandra Jagiellończyka

2019-06-26 11:50 przez Dorota Kalinowska

Modernizacja Parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka to jedna z najważniejszych zmian jakie zaszły w naszym mieście w ostatnich latach. To najbardziej rozpoznawalne, położone w sercu Łosic miejsce, które okala droga wojewódzka 689. Trwające ponad rok prace przyniosły owoc w postaci, nowej utwardzonej nawierzchni, podestu scenicznego z zapleczem sanitarnym oraz fontanny, placu zabaw i nowego oświetlenia. Obecnie, park tętni życiem, co jest najlepszą recenzją wprowadzonych zmian.
Przyszedł również czas na oficjalne otwarcie, które odbyło się 21 czerwca. Była to okazja do podziękowań, które burmistrz, Mariusz Kucewicz złożył samorządowcom, współpracownikom, wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz Janinie Ewie Orzełowskiej, która pełni funkcję członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. Kluczowe dla wykonania tej inwestycji było pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej (314 562 zł.) i budżetu państwa (1 467 955 zł.). Samorząd Miasta i Gminy Łosice wyasygnował na ten cel również środki własne w wysokości 669 000 zł.
Podczas otwarcia, uruchomiono parkową fontannę, po raz pierwszy prezentując jej pełne możliwości. Wszystko odbyło się przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego.
Park im. Króla Aleksandra Jagiellończyka spełnia swoją funkcję i jest miejscem spotkań mieszkańców. Na ostateczny efekt trzeba będzie jednak trochę poczekać. Cały czas trwają starania o pozyskanie środków finansowych na wykonanie ekspozycji zabytkowej wieży miejskiego ratusza oraz zagospodarowanie zieleni. Wykonanie tych zadań zdecyduje o ostatecznym efekcie zmian w łosickim parku.

Wróć